Marrëdhëniet pas hajzit por para larjes

Marrëdhëniet pas hajzit por para larjes

0 738

Pyetja 1: A i lejohet burrit te ketë marrëdhënie intime me bashkëshorten e vet, nëse ajo nuk është pastruar (nuk ka marre gusl) pas ndërprerjes së gjakut të hajzit?

Përgjigje: Pas ndërprerjes së gjakut të hajzit nuk lejohen marrëdhëniet intime mes saj dhe burrit të saj, sepse Allahu ka thënë: “Pasi të lahen, atëherë afrohuni tek ato ashtu si ju ka urdhëruar Allahu” (Bekare 222).

Nëse bëjnë marrëdhënie, atëherë ata kanë bërë gjynah dhe detyrohen të shpaguajnë duke dhënë sadaka “një lirë apo gjysmë lire”.

Burimi në gj. shqipe: albislam.com