MEDITIME KURANORE – 53

MEDITIME KURANORE – 53

0 452

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Aty(në Xhenet) nuk dëgjojnë fjalë të kota, as gënjeshtra.” (Nebe; 35)

Kush largohet dhe i len fjalët e kota dhe gënjeshtrën, ka përshpejtuar diç prej mirësive të Xhenetit.

Dr. Abdulmuhsin el Mutajrij

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Pastaj, unë i kam thirrur ata haptazi. Pastaj unë thirrjen ua drejtoja atyre haptazi, e shumë herë edhe fshehurazi”. (Nuh; 8 – 9)

Prej urtësisë është bashkimi mes dy gjërave gjatë thirrjes; Bashkimi në mes thirrjes haptazi dhe fshehtazi, varësishtë nga rrethanat kohore.

Muhamed Hidr Husejn El A’mal el Kamileh; 5/2300

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Dhe kij durim ndaj asaj që të thonë dhe largohu atyre i matur.” (Muzemil; 10).

Allahu është i bukur dhe e do bukurinë, pra edhe me idhujtarët ka kërkuar të jemi të matur dhe të sjellshëm kur të largohemi dhe ditancohemi prej tyre. E çka mbetet puna për disa që i shkëputin lidhjet familjare dhe farefisnore me krenari dhe ofendim !?

Shejh Dr. Nasir el Umer

4. Prej traditës së njerëzve të kotës(devijuar) dhe adeteve të tyre të shumtuara, është se ata i fyejnë ithtarët e hakut(të vërtetës) me gjëra që ata janë më parësorë të cilësohen si të tillë. Lexo, fjalën e Allahut për banorët e zjarrit, çka rrëfen; Ata thonë: “Po, na erdhi pejgamberi, por ne e përgënjeshtruam dhe ne u thamë: “All-llahu nuk shpalli asgjë, e ju nuk jeni tjetër vetëm se në një humbje të madhe!” (Mulk; 9).

Dr. Abdulmuhsin el Asker

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Sikur të mos i afrohej atij mëshirë nga Zoti i tij, do të hidhej në shkretërirë i demoralizuar.” (El Kalem; 49).

Ky i dërguar i Allahut, edhe nuk mundi të shpëtoj nga sprova dhe fatëkeqësia përpos se përmes dhuntisë, mirësisë dhe mëshirës së Allahut, xhele ue ala, e çka mbetet me njerëzit e tjerë që vinë pas tij!?

Shejh Dr. Omer el Mukbil

Burimi; albislam.com

Nga arabishtja : Suad Shabani

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 209

0 234