MEDITIME KURANORE – 73

MEDITIME KURANORE – 73

0 325

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, s’ka dyshim se Ne nuk humbim shpërblimin atij që është bamirës.” (Kehf; 30).

Allahu e bëri të qartë arsyen se përse nuk ua humb shpërblimin atyre dhe përse i shpërblen ata, pra arsyeja është se ata bën vepra të mira dhe a shpërblehet ai që bën mirë përpos se met mira!? Gjithashtu, nga kjo porosi Kur’anore mësojmë se Allahu bën nxitje për vepra të mira dhe për përsosjen, kryerjen e tyre mënyrën më të mirë të mundshme.

Shejh Uthejmini, rahimehullah Tefsiri i sures Kehf; fq.64

2. Ka mundësi të ngushtohet gjoksi duke ndëgjuar gjëra që të lëndojnë dhe të mërzisin ose duke shpifur dikush gjëra për ty. Andaj, ke nevoj që dikush ta ngushlloj, freskoj dhe qetësoj zemrën tënde në raste të tilla. Të preferoj të lexosh tre ajetet e fundit të sures el Hixhër; “Ne e dimë mirë se ti ngushtohesh shpirtërisht për atë që thonë ata. Po ti madhëroje me falënderime Zotin tënd e bëhu prej atyre që luten (përulen duke u falur). Dhe adhuroje Zotin tënd deri të vijë ty e vërteta (vdekja).” (Hixhër; 97-99)

Pra, tek ky Kur’an madhështore është ilaçi i mjaftueshëm për ata që kanë nevoj apo dëshiron të çlirohen nga brengat e tilla.

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Pse në të vërtet sytë nuk verbërohen, por verbërohen zemrat në krahrorë.” (Haxh; 46).

Verbëria e vërtetë dhe reale është verbëria e zemrës nga pranimi i të vërtetës. Andaj, verbëria e zemrës është më e rëndë dhe më e dëmshme sesa verbëria e syve.

Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullah Xhamiul Mesail; fq.342

4. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “I lartë është Allahu, më i miri Krijues!” (El Mu’minun; 14).

Allahu i ka krijuar gurët në forma të ndryshme, qoftë nga forma, madhësia, pesha, etj. Gjithashtu, ka krijuar zërat dhe pothuajse asnjë zë nuk i përngjan njëri tjetrit, raste të rralla ka kur mund t’i gjejm dy zëra të njejt ose të përafërt me njëri tjetrin.

Ibn Kajimi, rahimehullah Miftah Dar es Sea’deh; 1/191

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “I cili të sheh kur të ngritesh në këmbë. (E të sheh) Edhe lëvizjen tënde në mesin e atyre që falen.” (Shuara; 218-219).

Fillova ta pyesja veten dhe të mendoja se qysh e fali namazin!? Allahu më sheh duke u falur, andaj si e fali un namazin!? U turpërova para kësaj pyetjeje!? Dhe e vërejta që shumica prej nesh e falin namazin, por nuk e ndjejnë se Allahu është duke e shikuar se si falen, për fatëkeq shumica prej nesh e falin namazin vetëm në formë tê ushtrimeve të muskujve, por pa prezencën e zemrës.

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 131

0 250

NUK KA KOMENTE

KOMENTO