MEDITIME KURANORE – 74

MEDITIME KURANORE – 74

0 326

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Vetëm i Allahut është pushteti i qiejve e i tokës; Ai krijon çka të dojë; Ai i falë vetën femra atij që do; e i falë(dhuron) vetëm meshkuj atij që do.” (Shura; 49).

Prej dhuratave të Allahut ndaj robërve të Tij në këtë ajet Kur’anor, është fëmija. Por, iu dha përparësi fëmijës femër dhe është hak (meritë) e saj të krenohet me këtë përparësi që ia dha Allahu. Andaj, atij që Allahu i dhuron fëmijë femra, i tilli duhet ta falënderon Allahun për këtë dhuratë, ngase Allahu e cilësoi si dhuratë fëmijën femër. Njëherit, kjo është replikë edhe ndaj njerëzve injorantë të cilët kur Allahu i falë fëmijë femër, hidhërohen dhe ndien keqardhje për këtë.

Dr. Uvejid el Atavij Ligjerata: Si ta meditojmë Kur’anim

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Vetëm i Allahut është pushteti i qiejve e i tokës; Ai krijon çka të dojë; Ai i falë vetën femra atij që do; e i falë vetëm meshkuj atij që do.” (Shura; 49).

Filloi me përmendjen e femrave, ngase në kohën e injorancës ajo injorohej dhe anashkalohej. Pra, nëse tek ju në dynja anashkalohet femra (gjinia femrore) tek Unë (tek Allahu) ajo përmendet dhe nderohet.

Ibn Kajimi, rahimehullah Tuvetul Vedud biahkamil mevlud; fq.21

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Kush bën durim dhe fal, s; ka dyshim se ajo është virtyti më i lartë (i lavdishëm).” (Shura; 43).

Falja është prej mjeteve kryesore të edukimit të nefsit. Po të jemi prej atyre që falin të metat dhe gabimet e njerëzve do të arrinim suksese dhe lumturi aq shumë saqë nuk mund të paramendoje njeriu se mund të arrij një lumturi të tillë në këtë dunja.

Shejh Dr. Nasir el Umer

4. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Dhe kur hidhërohen, ata falin.” (Shura; 37).

Më kujtohet se një natë u kacafyta me gruan time dhe u hidhërova shumë. E mora mus’hafin dhe fillova të lexoj, vazhdova të lexoja derisa arrita tek ajeti i lartëpërmendur, pasha Allahun mendova që hera parë e lexova këtë ajet për herë të parë në jetën time, u largua nxehtësia dhe nervoza nga zemra ime, u qetësova, iu përgjigja urdhërit të Zotit tim dhe fillova ta ndryshoj konceptin e jetës sime.

5. Një ditë e vizitova një plak të moshës 70 vjeçare. E adhuronte shumë Allahun, gjatë bisedës ju kujtua një rast që i kishte ndodhur në kohën e rinisë dhe filloi të më tregonte ngjarjen: Tha, hyra në burg si shkak i një shokut tim pa të drejtë dhe qëndrova një kohë aty. Dola nga burgu dhe thash që nuk do ia bëj hallall kurrë, një ditë erdhi të më vizitoi dhe të kërkoj falje, por nuk ia vura veshin dhe fillova të fali namaz, fillova të lexoj suren el Xhathije në namaz dhe kur arrita tek ajeti 14 i sures; “Thuaju atyre që besuan: Le t’ua falin atyre që nuk presin ndëshkimet e Allahut.” (El Xhathijeh; 14).

U ndikova shumë nga ky ajet dhe fillova të qaj shumë dhe kohë të gjatë nuk munda ta ndali veten nga të qajturit dhe kur përfundova namazin ia bëra hallall menjëherë. Pra, ky ajet u sebeb t’ia fali shokut tim gabimin e bërë më parë ndaj meje.

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 280