MERRI KËSHILLAT PREJ TË TJERËVE!

MERRI KËSHILLAT PREJ TË TJERËVE!

0 653

Merri këshillat prej të tjerëve nëse të këshillojnë!

Kur një grua e këshilloi Omerin, radijAllahu anhu, në xhami, ai e pranoi këshillën dhe nuk i tha që ti nuk je e diplomuar.

Kur Ebu Bekri, radijAllahu anhu, u bë udhëheqës i muslimanëve, kërkoi nga sahabët që ta këshillojnë dhe nuk iu tha që ju jeni të vegjël për mua.

Ebu Hanife, rahimehullah, mori mësim nga një fëmijë dhe tha për fëmijën se ai është më i dijshëm se unë.

Imam Ahmedi, rahimehullah, mori guxim nga një i burgosur dhe nuk i tha ti nuk je kompetent.

Andaj mos harroni ! Nëse këshilluesi është i sinqertë, atëherë edhe i këshilluari duhet të jetë i sinqertë dhe ta pranojë këshillën.

Burimi: albislam.com

Përshtati: Suad B. Shabani

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 254

0 96