MJAFTOHU ME NJOHJEN E ARGUMENTIT

MJAFTOHU ME NJOHJEN E ARGUMENTIT

0 689

Nëse e di urtësinë e një adhurimi thuaj: Elhamdulilah- Falënderimi i takon Allahut, e nëse nuk e di, atëherë ti nuk je i obliguar të hulumtosh urtësitë e adhurimeve, por je i obliguar të dish argumentin e adhurimit që e vepron, e derisa e din argumentin je i obliguar të veprosh me atë e të mos ndalet veprimi yt në njohjen e urtësisë.
Disa prej adhurimeve ua dimë urtësinë e disave nuk ua dimë, por kjo nuk do të thotë që atyre që nuk ua dimë urtësinë të mos i veprojmë, edhe pse dijetarët vazhdimisht janë munduar të na tregojnë dhe zbulojnë urtësinë e disa adhurimeve. 
Allahu ka thënë: ” Kur Allahu dhe i dërguari i Tij kanë vendosur për një çështje, atëherë nuk i takon asnjë besimtari e besimtareje që në atë çështje të bëjnë ndonjë zgjidhje tjetër”. Ahzab:36

Përmblodhi dhe përgatiti: Hoxhë Valdet Kamberi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM