MOS FOL …!

MOS FOL …!

0 856
  1. Mos fol për fuqinë tënde para të dobëtit.
  2. Mos fol për lumturinë tënde para të pikëlluarit.
  3. Mos fol për lirin tënde para të burgosurit.
  4. Mos fol për fëmijët e tu para atij që nuk i ka.
  5. Mos fol për prindin tënd para jetimit … plagët e tyre nuk munden të përballojnë më tepër.
  6. Zbukuroje fjalimin tënd në çdo sferë të jetës tënde dhe bëre përkujdesjen e ndjenjave të tjerëve pjesë të personalitetit tënd.
  7. Jetoje jetën sikurse një kalimtar dhe pas teje tento të lash çdo herë gjurma të mira. Ne në këtë botë nuk jemi tjetër përveç se mysafir, kurse mysafirit nuk i mbetet tjetër përveç se kthimit.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU 

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 231

0 252