MOS U HIDHËRO!

MOS U HIDHËRO!

0 1201

Përderisa babai e fshinte veturën e  tij të re u afrua djali i tij pesëvjeçar dhe filloi të shkruajë me gurë në pjesën anësore të veturës.
I hidhëruar babai filloi ta godas në duar djalin e tij duke mos e vërejtur se është duke e goditur me çelësat që i kishte në dorë.
Ato goditje i dëmtuan gishtat e dorës së djalit dhe në spital i amputuan. Djali e pyeti babanë e tij kur do rriten gishtat e mi?
Plotë dhimbje dhe pendim babai shkoi te vetura dhe filloi ta godasë atë. Kur u ul pranë veturës dhe shikoi drejt gërvishtjeve në veturë, aty e lexoi këtë fjali: Babi të dua!
Një njeri erdhi te i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ve selem, dhe kërkoi këshillën e tij. Ai i tha: Mos u hidhëro. Njeriu edhe dy herë e përsëriti pyetjen ndërsa përgjigja ishte e njejtë: Mos u hidhëro.
Dije se atë që e bën në momentet e hidhërimit ndoshta do të shkaktojnë pasoja për të cilat do të pendohesh sa je gjallë.
Mos u hidhëro, mos u hidhëro dhe përsëri mos u hidhëro.

Hoxhë: Talha Kurtishi

Burimi: www.akos.ba / albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 139

0 316