Mosdhënia mes’h kokës gjatë abdesit ?

Mosdhënia mes’h kokës gjatë abdesit ?

0 742

Pyetje: Unë çdoherë kur marrë abdes nuk i jap mes’h kokës. A është abdesi im i pranuar (në rregullë) apo jo?

Përgjigje: Nuk pranohet namazi dhe abdesi yt (pa dhënie mes’h kokës).

Patjetër, duhesh t’i japësh mes’h kokës. A nuk e ke lexuar fjalën e Allahut të madhëruar, ku thotë: “O besimtarë! Kur doni të bëni namaz lanie fytyrën dhe duart tuaja dei në bërryla dhe fshinie kokën me dorë të lagët; lani edhe këmbët deri në nyje. E, nëse jeni xhunub, pastrohuni! Por, në qoftë se jeni të sëmurë (që mund t’u dëmtojë uji), ose gjendnei në udhëtim, ose ndonjëri nga ju vie pas kryerjes së nevojës natyrore, ose nëse keni pasur marrëdhënie (seksuale) me granitë e nuk gjeni ujë, atëherë gjeni (bëni tejemmum) në dhé të pastër dhe fshinie fytyrat tuaja dhe duart me te. Allahu nuk dëshiron t’ju krijojë ndonjë vështirësi juve, por dëshiron t’ju pastrojë juve dhe t’i plotësojë dhuntitë e Tij ndaj jush, që të jeni falenderues.” (El Maide: 6).

Ndalu dhe medito fjalën e Allahut: ” …. dhe fshinie kokën me dorë të lagët (jepjuni mes’h kokës).” (El Maide: 6).

Patjetër duhet t’i japësh mes’h kokës, sikur të marrësh abdes dhe mos t’i japësh kokës mes’h, abdesi yt nuk do pranohej dhe namazet e faluara me abdesin e tillë nuk pranohen (ngase llogaritesh se nuk posedon abdes).

Shejh Abdullah el Humejdi, rahimehullah.

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com