Në prag të muajit Ramazan – Hoxhë Agim Bekiri dhe Hoxhë Talha Kurtishi