Nëse teshtij gjatë namazit, si duhet të veproj?

Nëse teshtij gjatë namazit, si duhet të veproj?

0 650


Pyetje:
Nëse teshtij gjatë namazit, a duhet të them Elhamdulilah (Falënderimi i takon Allahut)? Dhe a është mirë t’ia kthejë ai që e dëgjon, duke i thënë:  JerhamukAllah (Allahu të udhëzoftë)?

Përgjigje: Falënderimi takon Allahut….

Po, është e preferuar që kur të teshtish të thuash “Elhamdulilah”, dhe preferohet për atë që e dëgjon, e që nuk është në namaz të thotë: “Jerhamuk Allah”.

Shejh Muhamed  Salih Munexhid

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi në gj. shqipe: albislam.com