NGA DOBITË E NXËNIES PËRMENDËSH TË KURANIT!!

NGA DOBITË E NXËNIES PËRMENDËSH TË KURANIT!!

0 654
  1. Mendjes i jep çiltërsi.
  2. Memorien e forcon.
  3. Jep qetësi dhe stabilitet shpirtëror.
  4. Dhuron lumturi dhe gëzim të pa përshkruar.
  5. E largon frikën, pikëllimin dhe depresionin.
  6. Mbjell ndjenjën e vetëbesimit dhe e shton imanin.
  7. Bie sebep në lehtësimin e sëmundjeve kronike, prej të cilave njeriu ka vështirësi.
  8. Ndihmon në shërimin e të belbëzuarit.
  9. Ndihmon në zhvillimin e të menduarit, dhe e lehtëson të kuptuarit, dhe të mbajturit mendtë.
  10. Çdo njëri që mëson diç nga Kurani dhe vazhdon ta dëgjon atë, ndjen një ndryshim të madh, për të mirë, në jetën e tij!.

Këto janë disa nga dobitë në dynja, kurse ato të ahiretit janë edhe më të shumta!

Gëzimi me takimin e Allahut, të fituarit e Xhenetit, afërsia me njeriun më të dashur, Muhamedin, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, e shumë dobi tjera janë nga dobitë e ahiretit!

A ka më mirë se të jesh afër Allahut dhe të Dërguarit të Tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, Ditën e Kiametit!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 289