Ngjarja e njeriut që kishte bërë gjithë jetën gjynahe – Hoxhë Agim Bekiri