Njerëzve do t’u thoni fjalë të mira – Hoxhë Talha Kurtishi