NJOHURI KURANORE – 09

NJOHURI KURANORE – 09

0 248

1. Cila është sureja më madhore në Kuran?

– Sureja el Fatiha.

2. Sa ajete Kuranore posedon sureja Ali Imran?

– 200 ajete.

3. Sa ajete Kuranore posedon sureja el Bekare?

– 286 ajete.

4. Cili prej të dërguarve të Allahut mbeti gjall në barkun e peshkut!?

– Junusi, alejhi selam!

5. Cili prej të dërguarve të Allahut ishte i njohur për thyerjen e idhujve dhe idhujtarët e hodhën në zjarr për ta djegur por ai shpëtoi me dëshirën e Allahut?

– Ibrahimi, alejhi selam!

6. Sa herë është përmendur muaj i ramazanit në Kuran?

– Vetëm një herë.

7. Sure në Kuran e cila u quajt mbrojtëse dhe shpëtimtare, cila është ajo?

– Sureja Mulk.

8. Kush prej shpezëve dhe insekteve ka folur, ashtu siç e cek Kurani?

– Buburreci prej insekteve, kurse prej shpezëve, shpendi i quajtur El Hud Hud.

9. Përse u quajt sureja el Bekare (sureja e lopës) me këtë emër?

– Shkaku i tregimit të lopës që rrëfehet në këtë sure.

10. Një sure në Kuran ka treguar se njërin prej axhallarëve të resulullahut, salAllahu alejhi ue selem! , e pret një dënim i fortë në zjarrin e Xhehenemit, ceke emrin e sures dhe emrin e axhës së resulullahut, salallahu alejhi ue selem?

– Sureja el Mesed, fjala është për Ebu Lehebin

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 162

0 342

NUK KA KOMENTE

KOMENTO