NJOHURI KURANORE – 12

NJOHURI KURANORE – 12

0 119

1. Kush ishte i pari që i vokalizoi shkronjët në Kuran?

– Nasër Ibn Asim el Lejthi.

2. Në cilin xhuz të Kuranit gjendet sureja el Fatiha?

– Në xhuzin e parë.

3. Cila është sureja e 114 e Kuranit?

– Sureja en Nas.

4. Cila është gruja e vetme të cilës ju ka përmendur emri në Kuran?

– Merjemja alejha selam

5. Cila shtet Arab bashkohor është cekur në Kuran?

– Egjipti.

6. Sa herë janë mallkuar Jehudit në Kuran?

– 52 herë.

7. Sa herë janë mallkuar krishterët në Kuran?

– 3 herë.

8. Cila sure flet për shëmtueshmërinë e Kamatës?

– Sureja el Bekare.

9. Cila sure ka sqaruar rregullat e agjërimit, haxhit, umres dhe të luftës?

– Sureja el Bekare.

10. Cila sure ka sqaruar rregullat familjare, martesore, Shkurorëzimit, gjidhënies dhe të idetit?

– Sureja el Bekare.

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 200

0 331

NUK KA KOMENTE

KOMENTO