O TI NJERI ..!

O TI NJERI ..!

0 745

Brengat e tua ..

Problemet e tua ..

Nevojat e tua ..

Sprovat e tua ..

Pikëllimet e tua ..

Mbledhi dhe tuboi .. dhe bëja një sexhde të gjatë Krijuesit tënd ..

Dhe nxjerri ato nga zemra e jote dhe drejtoji kah Zoti jot ..

Përulu para Tij me ankesat e tua ..

Përulu para Tij me lutjet e tua ..

Në fund mbështetju Allahut dhe dorëzoja çështjen tënde Allahut, Ai e din çdo gjë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 231

0 252