OBLIGIMET E ABDESIT

OBLIGIMET E ABDESIT

0 476

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 24 )

Obligimet e Abdesit, janë:
1. Larja e fytyrës njëherë (e pëlqyeshme është tre herë).
2. Larja e gojës njëherë (e pëlqyeshme tre herë).
3. Larja e hundës njëherë (e pëlqyeshme tre herë).
4. Larja e duarëve (nga maja e gishtave) deri në bërryla njëherë (e pëlqyeshme tre herë).
5. Dhënia mes’h kokës me duar të lagura.
6. Fërkimi, larja e veshëve me duar të lagura.
7. Larja e këmbëve, duke përfshirë kyçet e këmbëve.
8. Larja e gjymtyrëve të abdesit sipas radhitjes (që e ka caktuar sheriati islam).
9. Mosndëprerja e larjes së pjesëve që u cekën më lartë duke u tharë njëra pjesê, e pastaj të lash tjetrë (qoftë për arsye të pranuar apo të papranuar).

Shejh Abdulaziz Ibën Bazi

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 100

NUK KA KOMENTE

KOMENTO