PARIME NË LIDHJE ME EDUKATËN

PARIME NË LIDHJE ME EDUKATËN

0 828

1. Mësoje fëmijën që të marrë dhe jape me dorën e djathë.

2. T’i japë përparësi anës së djathtë në veshje, kurse të majtës në
zhveshje.
3. Të mos e veshësh me rroba të ngushta, shkurtëra dhe të tejdukshme.
4. Të thotë bismilah në fillim të ushqimit dhe elhamdulilah në mbarim të tij.
5. Të thotë elhamdulilah kur teshtinë, ndërsa t’i thotë jarhemukellah atij që teshtinë në prani të tij, pasi ky të ketë thënë elhamdulilah.
6. Ta përmendë Allahun dhe të dërgojë salavate.
7. Të përshëndesë me selam kur hyn dhe del nga shtëpia.
8. Të mos lakmojë rrobat që kanë fotografi.

9. Të rrespektoj prindërit dhe të afërmit.

10. Të mos e merr të huajën.


Prindërit duhet të jenë shembuj në edukimin e fëmijës për ruajtjen e gjuhës (të mos shajnë, fyejnë, mallkojnë, etj.)

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 238

0 259