PASOJAT E KATËR ELEMENTEVE

PASOJAT E KATËR ELEMENTEVE

0 896

Katër gjëra shkatërrojnë trupin:

a) Brenga
b) Pikëllimi
c) Uria
d) Ndenja e tepërt natën

Katër gjëra ngrysin fytyrën:
a) Gënjeshtra
b) Paturpësia
c) Pyetjet e shumta pa dije
d) Mëkatet e shumta

Katër gjëra e shtojnë nurin e fytyrës:
a) Devotshmëria
b) Besnikëria
c) Bujaria
d) Burrëria

Katër gjëra sjellin rriskun (furnizimin):
a) Namazi i natës
b) Istigfari (kërkimi falje)
c) Dhënia e sadakës (lëmoshës)
d) Përmendja e Allahut mëngjes e mbrëmje

Katër gjëra privojnë nga rrisku (furnizimi):
a) Gjumi në mëngjes
b) Namazi i pakët
c) Dembelia
d) Tradhëtia

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 238

0 259