Pastrimi i veshkave a e prish agjërimin?

Pastrimi i veshkave a e prish agjërimin?

0 844

Pyetje :

I sëmuri prej veshkave në momentin kur është agjërueshëm ai duhet patjetër t’i pastroj veshkët, a është i saktë agjërimi i tij në këtë rast apo jo?

Përgjigja:

Arsyetohet ky njeri që mos të agjërojë ditët në të cilat ai e bën pastrimin e veshkave.

Sepse gjatë pastrimi ai fut barëra në gojën e tij, të cilat ia prishin agjêrimin.

Ky person obligohet t’i kompenzojë ditët në të cilat ka bërë pastrimin e veshkave, edhe po të agjëron ato ditë, agjërimi i tij nuk është i saktë, sepse në gojën e tij ai ka futur barëra, ujë apo gjëra të cilat ia prishin agjërimin.

Autor: Shejh Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan,- Allahu e ruajtë!

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com