Pendimi, rruga e kthimit te Allahu – Hoxhë Talha Kurtishi