PËRGJIGJJA E MUAVIUT LETRËS SË CEZARIT

PËRGJIGJJA E MUAVIUT LETRËS SË CEZARIT

0 914

Prej Cezarit, perandorit romak, deri te Muaviu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij:

Kemi marrë vesh për atë që ka ndodhur mes teje dhe Aliut – të birin e Ebu Talibit. Ne mendojmë që ti je më meritor për t’u bërë kalif. Nëse më urdhëron, të dërgoj një ushtri e cila do ta sjellë kokën e Aliut.

Prej Muaviut, deri te Herakliu:

Dy vëllezër janë zënë, ç’punë ke ti që ndërhyn? Nëse nuk e mbyll gojën, ta dërgoj një ushtri fillimi i së cilës është te ti ndërsa fundi tek unë, ma sjellin kokën tënde dhe ia dërgoj Aliut.

Nga arabishtja: Agim Bekiri

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 283