PIKTUROJE PLLAKËN TËNDE!

PIKTUROJE PLLAKËN TËNDE!

0 782

Jeta ka një pllakë apo tabelë arti.

Ngjyrat e saj … janë thëniet e tua.

Pamjet e saj … janë veprat e tua.

Kornizat e saj … janë jeta jote.

Piktori … je ti.

Nëse mbaron jeta jote, plotësohet tabela.

Sipas bukurisë dhe pamjes … vlerësohet çmimi i saj.

Kur bëhet Kiameti i prezantohet çdo njeriut pllaka e vet … dhe prite rezultatin e saj!!

Sa e ke mundësinë në dorën tënde, pikturoje pllakën tënde me gjëra të bukura.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 254

0 96