Prej ku fillon radhitja e safit?

Prej ku fillon radhitja e safit?

0 754

Pyetje:

I nderuari Hoxhë! Prej ku fillohet të radhitet safi? A duhet menjëherë pas imamit apo prej skajit të anës së djathtë!?

Përgjigje:

Ata që falen në saf radhiten menjëherë pas imamit, duke u radhitur në anën e djathtë dhe të majtë.

Pra, safi nuk fillon prej skajit të anës së djathtë, ashtu siç qëndron në pyetje. Pastaj safi i rradhës duhet të rënditet në të njejtën mënyrë sikur safi paraprak.

Komisioni i Përhershëm për Fetva, Fetava El Islamije”, 1/223.

Përktheu dhe Përshtati nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi në gj. shqipe: albislam.com