PYES EGON TËNDE

PYES EGON TËNDE

0 825

A mërzitesh pse nuk falesh?

A mërzitesh pse nuk je në saf të parë në namaz?
A mërzitesh pse nuk falesh me xhematë?
A mërzitesh që kur thërret ezani nuk je në xhami?
A mërzitesh që edhe kur falesh nuk falesh i përqëndruar?
A mërzitesh që nuk ndjenë kënaqësi në namaz?
A mërzitesh që rinia dhe pleqtë nuk po falen?
A mërzitesh që as të afërmit e tu nuk falen?
A mërzitesh që nuk ke bërë asgjë për të filluar të falesh?
A mërzitesh që gjëja e parë për të cilën do të pyetesh është namazi?
A mërzitesh për humbjen e mirësive të namazit?
A mërzitesh kur nuk përdorë ilaçin për shërimin e shpirtit, edhe pse ai është falas?
A mërzitesh kur ndjenë se ti i përgjigjes çdo ftese, por jo edhe asaj për namaz?
A mërzitesh kur vërenë se e ke të çrregulluar orarin e jetës tënde si pasojë e mosfaljes?
A mërzitesh kur dëgjon se shoku yt i ri, i cili mendonte të fillojë namazin nesër, vdiq sot?
NËSE DI TË TREGOSH, TË PYES, PSE NUK FALESH???

Përgaditi: Hoxhë Valdet Kamberi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 269

0 371