RASTET KUR PËLQEHET MARRJA E ABDESIT

RASTET KUR PËLQEHET MARRJA E ABDESIT

0 2414

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 22 )

Rastet në të cilat pëlqehet marja e abdesit:
1. Përmendja e Allahut (dhikri).
2. Para rënies në gjumë.
3. Para larjes së tërë trupit (guslit, ).
4. Pas bartjes, mbajtjes së të vdekurit(xhenazes).
5. Pas vjelljes.
6. Pas çdo prishjes së abdesit.
7. Gjatë gjendjes së xhunubllëkut: Nëse dëshiron të haje, të pije, të fleje ose të ketë sërish kontakt seksual me gruan e tij, pëlqehet të merrë abdes.

Nga arabishtja : Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 13