Rinia pjesa më vitale e shoqërisë – Hoxhë Nusret Ramadani