RREGULLA GJATË LEXIMIT TË KURANIT – DISA VEÇORI TË SHKRONJAVE

RREGULLA GJATË LEXIMIT TË KURANIT – DISA VEÇORI TË SHKRONJAVE

0 614
  1. Fortësia dhe Butësia (الشِّدة و الرَّخاَوَةِ).
  2. Trashësia dhe Hollësia (الإِسْتِعْلاَءُ و الإِسْتِقاَل).
  3. Përsëritja (التَّكْراَرُ).
  4. Fishkëllima (الصَّفِيرُ).
  5. Kalkaleja (القَلْقَلَةُ).

 Fortësia dhe Butësia (الشِّدة و الرَّخاَوَةِ)

1.E Fortë: E Fortë do të thotë ta ndalësh zërin në to gjatë shqiptimit dhe ato janë 8 shkronja:

أَطْ   أَقْ   أَدْ   أَجْ   أَتْ   أَكْ   أَبْ   رَاْس

Shkronjat E Forta të bashkuara në një fjali për ti mbajtur  mend me lehtë:

( أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ)

2. E Butë: E Butë do të thotë se nuk e ndalet zëri në to gjatë shqiptimit por vazhdon zëri më tej dhe të tilla janë krejt shkronjat tjera.

أَثْ   أَمْ   أَلْ   أَسْ

Trashësia dhe Hollësia (الإِسْتِعْلاَءُ و الإِسْتِفاَل)

1. Trashja: Ta trashësh zërin kur ta shqiptosh shkronjën duke e ngritur gjuhën lartë dhe ato janë 7 shkronja:

أَطْ   أَقْ   أَضْ   أَصْ   أَخْ   أَظْ

Shkronjat E Trasha të bashkuara në një fjali për ti mbajtur mend me lehtë:

( خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ )

2. Hollimi: Ta Hollosh zërin duke e ulur gjuhën poshtë dhe të tilla janë krejt shkronjat tjera:

أَلْ   أَسْ   أَدْ   أَحْ   أَكْ

Përsëritja (التَّكْراَرُ)

Përsëritja: Lëvizja e majës së gjuhës, dhe kjo ndodh vetëm me shkronjën Ra ( ر ) por nuk përsëritet më shumë se një herë p.sh: ( أَرْ ).

Fishkëllima (الصَّفِيرُ)

Nëse thua ( أَسْ ) ( أَصْ ) dhe ( أَزْ ) do të dëgjosh një zë shtojcë prej Sadit Sinit dhe Zaj, zë i cili i përngjan fishkëllimës dhe është vetëm për këto tre shkronja.

Kalkaleja (القَلْقَلَةُ)

Gjuhësisht: Lëkundje ose Lëvizje.

Përkufizimi terminologjik: Lëkundja ose Lëvizja e shkronjave deri sa të dëgjohet një zë i fortë, ndodh kur ato janë me sukun apo kur të ndalemi në to edhe nëse shkronja e kalkalës është në mes, Shkronjat e kalkalës janë pesë: ( ق ط ب ج د )

حَقٌّ   لَمْ يَلِدْ    قِسْطٌ   تَبٌّ   اَلْحَجُّ

Shkronjat e Kalkalës të bashkuara në një fjali për ti mbajtur mend me lehtë:

( قُطْبُ جَدٍ )

 Kategoritë e Kalkalës:

  1. Më e larta kur shkronjat e kalkalës janë me teshdid në të cilën ndalemi ( اَلْحَقُّ ).
  2. Më pas vijnë shkronjat e kalkalës me sukun në të cilat ndalemi (الخَلاَقْ).
  3. Më pas vijnë shkronjat e kalkalës e sukun në të cilat nuk ndalemi ( خَلَقْناَ ).

Mimi dhe Nuni me Teshdid

(المِيمُ و النُّونُ المُشَدَّدَتَيْنِ)

Përkufizimi terminologjik:  Nuni dhe Mimi, kur të vijnë me teshdid, dispozita e tyre është të shqiptohet me gunne (tingull) dhe atë sa për dy shkronja, dhe mundë të vijnë në mes të fjalës dhe në fund.

( جَهَنَّمَ   اَلنَّاسُ   اَلْجَنَّةُ   إِنَّ ( نّ

( لَمَّا    مُحَمَّد     ثُمَّ    أَمَّا  ( مّ

Përktheu dhe përgatiti: Vedat Skenderi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM