RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – DISPOZITAT E SHKRONJËS “MIM” ME SUKUN

RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – DISPOZITAT E SHKRONJËS “MIM” ME SUKUN

0 468

Dispozitat e Mimit me Sukun ( مْ )

(أَحْكاَم المِيمِ الساَّكِنَةِ)

Mimi me Sukun (مْ) i ka tri Dispozita:

  1. Idgam i Mimit me Sukun. (المِيمِ الساَكِنَةِ إِدْغاَم (.
  2. Ihfa i Mimit me Sukun. (إِخْفاَءُ المِيمِ الساَكِنَةِ).
  3. Idhhar i Mimit me Sukun. (إِظْهاَرُ المِيمِ الساَكِنَةِ).

 

Idgam i Mimit me Sukun

(المِيمِ الساَكِنَةِ إِدْغاَم)

Përkufizimi terminologjik: Kur pas Mimit me Sukun ( مْ ) vjen e njëjta shkronjë mim me vokale ( مَ مِ ) mimi i parë shkrihet në mimin e dytë dhe shqiptohet sikur të jetë një shkronjë me teshdid por duke ia bashkuar Gunën (tingullin hundor).

Mimi me Sukun                                                          Lexohet

SHKRONJA MIMI ME SUKUN

LEXOHET

مَ

أَمْ مَنْ

أَم مَّنْ

مِ

كَمْ مِنْ

كَم مِّنْ


Ihfa i Mimit me Sukun (
إِخْفاَءُ المِيمِ الساَكِنَةِ)

Përkufizimi terminologjik: Kur pas Mimit me Sukun ( مْ ) vjen shkronja Ba ( بَ بِ ) fshehet mimi me sukun por duke ia bashkuar Gunën (tingullin hundor).

 

SHKRONJA

MIMI ME SUKUN

( بَ )

 هُمْ باَرِزُونَ

( بِ )

وَماَ هُمْ بِخاَرِجِين

 

Idhhar i Mimit me Sukun (إِظْهاَرُ المِيمِ الساَكِنَةِ)

Përkufizimi terminologjik:Kur pas Mimit me Sukun (مْ ) vijnë shkronjat e tjera dhe nuk vijnë Ba-ja ose Mimi lexohen në atë mënyrë si shkruhet (shqiptohet qartë).

SHKRONJAT

MIMI ME SUKUN

ف

لَهُمْ فِيهاَ

س

تُمْسُونَ

ت

أَنْعَمْتَ

 

Përgtiti Hoxhë Vedat Skenderi

Burimi: albislam.com

 

NUK KA KOMENTE

KOMENTO