RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – (IDH’HAR)

RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – (IDH’HAR)

0 1706

Texhvid (التَجْوِيدُ)

Gjuhësisht: Zbukurim

Përkufizimi terminologjik: Zbukurimi i leximit të Kuranit duke ia dhënë çdo shkronjës atë që meriton.

Pozita e leximit të Kuranit me texhvid: Leximi i Kuranit ngadalë me texhvid është vaxhib për çdo musliman dhe quhet Tertil  ( أَلتَّرْتِيلُ ) ndërsa leximi i Kuranit pa texhvid është e ndaluar (haram).

Allahu teala në Kuran thotë:

{ وَرَتِّلِ اْلقُرْآنَ تَرْتِيلاً }

‘’ Dhe Kuranin lexoje ngadal dhe qartë ‘’

Dispozitat e Nunit me Sukun dhe të Tenvinit

Nuni me Sukun dhe Tenvini kanë katër dispozita:

  1. Idhhar ( (الإِظْهاَرُ
  2. Idgam (الإِدْغاَم)
  3. Iklab (الإِقْلاَب)
  4. Ihfa (الإِخْفَاء)

 Idhhar (الإِظْهَار)

Gjuhësisht: Shprehje (shqiptim) e/i qartë.

Përkufizimi terminologjik: Shqiptimi i Nunit me Sukun dhe të Tenvinit ashtu si janë shkruar, dhe kjo ndodh kur ato vijnë para këtyre gjashtë shkronjave: (ه,غ,ع,خ,ح,أ).

Tenvinat                           Nuni me Sukun

1 {أ)       { مِنْ أَحَدٍ }                              { كُفُواً أَحَدٍ )

2 { ح )     { مِنْ حَكِيمٍ }                         { عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

                           3 {خ)     { مِنْ خَيْرٍ}                            {لَطِيفٌ خَبِيرٌ )

4 {ع )     { مِنْ عَمَلٍ }                           { أَجْرٌعَظِيمٌ )

5 {غ )    { مِنْ غِلٍّ }                           { عَفُواً غَفوراً )

6 { هـ )    { إِنْ هَذا }                               { سَلامٌ هِيَ )

Të bashkuar në një fjali shkronjat e Idhharit për ti mbajtur në mend me lehtë:

أَخِي هَاكَ عِلْماً حَازَهُ غَيْرُ خَاسِر

Përgatiti: Hoxhë Vedat Skenderi