RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – (IKLABI)

RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – (IKLABI)

0 515

Iklabi (الإقْلاَب)

Gjuhësisht: Shndërrim.

Përkufizimi terminologjik: Shndërrimi i Nunit me Sukun dhe i Tenvinit në shkronjën Mim (م) dhe ky shndërrim ndodh kur pas tyre vjen shkronja Ba (ب ) dhe Mimi shqiptohet me fshehje por gjithmonë duke e ruajtur Gunën (tingullin hundor).

Nuni me Sukun

Lexohet

أَنْ  بُورِكَ

أَمْبُورِكَ

 

Tenvinat

Lexohet

سَمِيعٌ بَصِير

سَمِيعُمْ بَصِير

 

Përgatiti Hoxhë Vedat Skenderi

Burimi; albislam.com