RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – SHKRIRJA E DY SHKRONJAVE TË NJEJTA

RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – SHKRIRJA E DY SHKRONJAVE TË NJEJTA

0 477

Dispozitat e Shkrirjes ( أَحْكَام الإِدْغَام )

1_ Shkrirja e dy shkronjave të njëjta

( إِدْغَام المُتَمَاثِلَيْن ).

2_Shkrirja e dy shkronjave të përafërta

( إِدْغَامُ المُتَقَارِبَين ).

3_Shkrirja e dy shkronjave të përngjashme

( إِدْغَامُ المُتَجَانسَيْنِ ).

 

1_ Shkrirja e dy shkronjave të njëjta

Përkufizimi terminologjik: Nëse dy shkronja të njëjta vijnë njëra pas tjetrës e para me sukun dhe e dyta me vokale atëherë ato dy shkronja të njëjta shkrihen në një shkronjë të dyfishuar me teshdid.

{ إِذْهَب بِّعَصَاكَ }

{ إِذ ذَّهَبَ }

{ قَد دَّخَلَ }

{ يُدْرِككُّمْ }

{ يَجْعَل لَّهُ }

Vërejtje:

Nëse shkronja e parë dhe e dytë janë prej shkronjave të medit (zanoreve të zgjatura) obligohet Idhhari.

{ فِي يَوْمٍ }   { قَالُوا وَهُمْ }

Përgatiti:  Hoxhë Vedat Skenderi

Burimi: albislam.com