RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – SHKRONJA (RA)

RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – SHKRONJA (RA)

0 594

Dispozitat e shkronjës Ra (ر )

 

Shkronja Ra (ر ) i ka dy dispozita:

  1. Tefhim (التَّفْخِيم ) ( Shqiptimi i shkronjës Ra trashë-me trashje të zërit).
  2. Terkik ( التَّرْقِيقُ ) ( Shqiptimi i shkronjës Ra lehtë ).

 

  1. Shkronja Ra bëhet Tefhim (التَّفْخِيم ) në këto raste:
  2. Kur shkronja Ra është e vokalizuar me damme dhe me fet’ha ( رُ رَ ).
( رُ ) رُبَّما يَحْشُرُ عُرُباً
( رَ ) صَبَرَ خَرَجُوا رَحِيمٌ

 

  1. Kur shkronja Ra është me Sukun ( رْ ) dhe para saj janë shkronja vokalizuara me damme ose fet’ha.
( رْ ) العَرْشُ القُرْآنُ

 

Vërejtje:

Shkronja ( ر ) lexohet trash në rastet të cilat i përmendëm më lartë me përjashtim të një rasti në suren Hud,  ajeti 41. Në këtë ajet shkronja Ra i plotëson kushtet të lexohet trash mirëpo lexohet hollë.

{ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا }

 

  1. Shkronja Ra bëhet Terkik ( التَّرْقِيقُ ) në këto raste:
  2. Kur shkronja Ra është e vokalizuar me kesra ( رِ ).

(رِجاَلٌ    قَرِيبٌ    وَالْفَجْرِ( رِ

  1. Kur shkronja Ra është me Sukun ( رْ ) dhe para saj vjen shkronjë e vokalizuar me kesra ose shkronja Ja ( يْ ).

( مُقْتَدِرُ      الطَّيْرُ( رْ

Përgatiti: Hoxhë Vedat Skenderi

Burimi: albislam.com