RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – ZGJATJA E NDARË DHE ZGJATJA E OBLIGUESHME

RREGULLA RRETH LEXIMIT TË KURANIT – ZGJATJA E NDARË DHE ZGJATJA E OBLIGUESHME

0 227

2. El Medd El Munfasil ( اَلْمَدُّ اَلْمُنْفَصِلْ )

(Zgjatja e Ndarë)

 Përkufizimi terminologjik:  Nëse Hemzeja ( ء ) vjen pas shkronjave të meddit por nuk është pjesë e të njëjtës fjalë, por është në fjalë tjetër, zgjatimi është i lejuar e nuk është i detyrueshëm. Zgjatet prej katër deri pesë tonëve dhe lejohet të zgjatet vetëm dy tone.

{ إِنَّآ أَعْطَيْناَكَ }

{ تُوبُوا إِلَي اللهِ }

{ إِنِّي أَخَافُ اللهَ }

  1. El Medd El Lazim ( اَلْمَدُّ اللاَّزِمْ )

(Zgjatja e Obligueshme)

Përkufizimi terminologjik: El Medd El Lazim është katër lloje dhe zgjatet gjashtë tone:

  1. Meddi lazim në fjalë të rëndë, ndodh kur pas shkronjës medd vjen sukuni i shoqëruar me teshdid në fjalë, quhet i rëndë për shkak që është rëndë për ta shqiptuar.

  { الضَّآلِّينَ }     { الطَّآمَّةُ }

  1. Meddi lazim në fjalë të lehtë, ndodh kur pas shkronjës medd vjen sukuni por jo i shoqëruar me teshdid, quhet i lehtë sepse është lehtë për ta shqiptuar dhe nuk ka teshdid.

{ آلآن }

  1. Meddi lazim në shkronjë të rëndë, ndodh kur pas shkronjës medd vjen sukuni i shoqërur me teshdid në shkronjë e jo në fjalë, dhe këtë e hasim në El Huruf El Mukata’a (Shkronjat e ndërprera) dhe quhet i rëndë përshkak që është rëndë për ta shqiptuar se sukuni është me teshdid.

{ آلم }   { آلر}

  1. Meddi lazim në shkronjë të lehtë, ndodh kur pas shkronjës medd vjen sukuni por jo i shoqëruar me teshdid. Edhe këtë e hasim në El Huruf El Mukata’a (Shkronjat e ndërprera) dhe quhet i lehtë sepse që lehtë shqiptohet sepse nuk ka teshdid.

{ حم }     { يس }

Përktheu dhe përgtiti: Hoxhë Vedat Skenderi

Burimi: albislam.com

NUK KA KOMENTE

KOMENTO