SËMUNDJET E GJUHËS (3)

SËMUNDJET E GJUHËS (3)

0 1319

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 45 )

16. Premtimi i rrejshëm: I Dërguari i Allahut, thotë: “Shenjat e munafikut, janë tre: Kur flet gënjen. Kur premton, mashtron. Kur i besohet diçka, tradhton.” (Buhariu dhe Muslimi).

 1. Gënjeshtra: Gënjeshtra ka shumë shkallë, e ato janë:
  1. Gënjeshtra e cila është kufër (dalje nga Islami), ajo është: Gënjeshtra ndaj Allahut dhe të dërguarit të Tij, të bërit haramin-hallall dhe hallallin-haram.
  2. Gënjeshtra e cila është ndër mëkatet më të mëdha, ajo është; Gënjeshtra mbi pejgamberin, alejhi selam me qëllim, psh: Të thënurit e ndonjë thënie se kinse e ka thënë pejgamberi alejhi selam, e realisht pejgamberi alejhi selam është larg dhe i pastër nga ajo thënie.
  3. Gënjeshtra e cila është nga mëkatet e mëdha, por jo në kategorinë e gënjeshtrës sëmëhershme, ajo është; Gënjeshtra me qëllim të marrjes së pronës, pasuris së huaj apo hakut të dikujt tjetër.
  4. Gënjeshtra e cila është mëkat i vogël, e ajo është: Gënjeshtra e prindërve karshi fëmijeve të tyre, me qëllim që ata të jenë më të ndëgjueshëm ndaj tyre, psh: Hadithi: Një grua i tha djalit të saj, eja tek nëna yte të dhuroj diçka. Pejgamberi alejhi selam e pyeti: “Çka do t’i dhurosh? Tha, nëna: Ca hurma! Atëherë, pejgamberi alejhi selam i tha: ” Po mos t’i dhuroje asgjë djalit tënd, ashtu siç i the, do të të shkruhej se ke gênjyer.” (Shënon Imam Ahmedi në Musnedin e tij: 24/471, hadithi është i mirë, i këtij mendimi është edhe Shejh Albani, shiko: Sahih Suneni Ebi Davud: 4991).
  5. Gënjeshtra e lejuar: Gënjeshtra lejohet në këto tre raste:
  a: Gënjeshtra në luftë.
  b: Gënjeshtra për t’i bashkuar dy njerëz të përçarë.
  c: Gënjeshtra e bashkshortëve ndaj njëri tjetrit në aspektin e dashurisë.

Dr. Mustafa Murad

Burimi: albislam.com

Nga arabishtja: Suad B. Shabani