SHEJH BIN BAZI DHE HAJDUTI

SHEJH BIN BAZI DHE HAJDUTI

0 753

-Një hajdut kërceu prej murit në shtëpinë e shejh bin Bazit, ndërsa shejhu e vërejti hyrjen e tij.

Pas namazit të sabahut i lajmëroi djemtë e tij dhe e kërkuan derisa e gjetën dhe e sollën para shejhut, ndërsa vjedhësi ishte nga Pakistani.

Kur ia sollën shejhut, ai urdhëroi që t’i sjellin ushqim.

Pasi që hëngri, shejhu e pyeti se pse kishte hyrë që të vjedhë?! E ai i tha se babai i tij ishte në Pakistan dhe i duheshin para, për një operacion i cili kushtonte 10.000 rijal (2000 euro),  ndërsa ai i kishte vetëm 5000 rijal (1000 euro) dhe i duheshin edhe 5000 tjera.

Shejhu e thirri njërin prej nxënësve të tij, i cili e dinte gjuhën pakistaneze, që të siguroheshin për këtë që thoshte hajduti dhe thirrën në Pakistan në spitalin ku ishte shtruar babai i tij, për tu siguruar për vërtetësinë e çmimit të operacionit dhe e vërtetuan se pakistanezi nuk e kishte gënjyer shejhun.

-Mori shejhu 5000 rijal dhe ia dhuroi hajdutit që ta paguaj operacionin e babait dhe i dhuroi 500 rijal shtesë.

Pas këtij gjesti human të shejhut, hajduti u përmirësua dhe u bë nga nxënësit më të mirë të tij.

Kur  vdiq shejhu,  hajduti alivanosej tre herë në ditë nga dhimbja e madhe që ndjente për vdekjen e shejhut të Ehlu sunneh dhe Xhematit.

Allahu e mëshiroftë dhe e bashkoftë në Xhenet Firdevs me pejgamberët, alejhim selam.

Përkthehu dhe përshtati: Mujdin Xh. Xhaferi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM