SHEMBULLI I ATIJ QË PËRMEND ALLAHUN

SHEMBULLI I ATIJ QË PËRMEND ALLAHUN

0 942

SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK

Ebu Musa, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Shembulli i shtëpisë ku përmendet Allahu dhe shtëpisë në të cilën nuk përmendet aty Allahu, është si shembulli i të gjalli dhe të vdekurit.”[1]

DOBI NGA HADITHI

  1. Pëlqimi i përmendjes së Allahut në shtëpi, shpeshtimi i saj , për aq sa ka mundësohet.
  2. Prej përmendjeve që ngjallin shtëpitë; namazi, leximi i Kuranit, dëgjimi i tij, njashtu ligjëratat, leximi i librave, thënia e dhikreve si SubhanAllah, Elhamdulilah, La ilahe il Allah, e të tjera.

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

[1] Muslimi 779.