SHENJAT E LUMTURISË DHE MJERIMIT!

SHENJAT E LUMTURISË DHE MJERIMIT!

0 648

Ibën Kajjimi,- Allahu e mëshiroftë!,- ka thënë: “Nga shenjat e lumturisë dhe gëzimit është:
1: Sa herë robi që bën ibadet e shton dijen e tij, atij i shtohet përulësia dhe mëshira. 2: Sa herë që i shton veprat e ibadetit, atij i shtohet frika dhe maturia. Sa më shumë që i kalon mosha, aq më shumë i zvogëlohet lakmia.
3: Sa herë që i shtohet pasuria, atij i shtohet bujaria dhe shpenzon akoma më tepër. 4: Dhe sa herë që ngrihet në status dhe pozitë, ai bëhet akoma më i afërt tek njerëzit dhe i përmbush nevojat e tyre dhe është i përulur, modest me ta.

Dhe nga shenjat e mjerimit është:
1: Sa herë një rob që bën ibadet e shton dijen, atij i shtohet arroganca.
2:Sa herë që i shton veprat e ibadetit, atij i shtohen mburrjet dhe i poshtëron njerëzit ndërsa vet përfiton nga dyshimet.
3:Dhe sa herë që ngrihet në status dhe pozitë, atij i shtohet arroganca dhe egoizmi.

Dhe në fund!

Të gjitha këto gjëra janë fitne nga Allahu dhe një sprovë me të cilat Ai sprovon robërit e Tij dhe nëpërmjet tyre disa njerëz arrijnë lumturinë kurse të tjerë mjerimin.

Përkthim.

Suad Shabani.
Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 139

0 316