Si e përkufizon Islami diferencën bashkëshortore në bazë të moshës?

Si e përkufizon Islami diferencën bashkëshortore në bazë të moshës?

0 1083

Pyetje: Esselamu alejkum, si e përkufizon Islami diferencën bashkëshortore në bazë të moshës p.sh:nëse bashkëshorti është 8 vjet më i madh se bashkëshortja, a ka ndonjë problem në këtë aspekt? Ju faleminderit !

Përgjigje: falënderimi I takon Allahut të madhëruar. Lavdia dhe bekimi I Tij qofshin mbi të Dërguarin dhe ithtarët e tij besnik:

Mosha nuk duhet të jetë pengesë për të lidhur një martesë. E rëndësishme është që partneri me të cilin dëshirohet lidhja e kurorës të jetë i devotshëm dhe fetar. Këtë gjë e ka porositur i Dërguari kur ka thënë: “femra martohet për katër gjëra: për pasurinë, bukurinë, sojin dhe fenë e saj, zgjidhe atë që ka fe ndryshe do humbësh” (Buhariu)

Po ashtu ka thënë: “nëse ju vjen ndonjëri me fenë dhe moralin e të cilit jeni të kënaqur (dhe kërkon ta martoni) martojeni, ndryshe do ndodhin sprova dhe çrregullime të rënda” (Sahihul xhami)

I Dërguari, salallahu alejhi ve selem, kur ishte 25 vjeçar u martua me Hatixhen dyzet vjeçare. Pra, dallimi në vjet mes bashkëshortëve nuk duhet të jetë pengesë as të konsiderohet e metë përderisa janë respektues të fesë së Allahut. Allahu i përmirësoftë të gjithë!

Burimi: albislam.com