Si mund të merr tejemum një i sëmurë?!

Si mund të merr tejemum një i sëmurë?!

0 1221

Pyetje: Hoxha i nderuar Shejh Uthejmini, -Allahu e mëshiroftë!-, u pyet rreth një personi të sëmurë, i cili nuk mund të gjente pluhur (për të marrë tejemum ). Dhe e pyetën se a mund të marrë tejemum duke godituar duart e tij në murë apo në shtrat?

Përgjigje: Nëse muri është i ndërtuar nga ndonjë përbërës i tokës, siç janë gurët apo tullat e baltës, atëherë themi se lejohet të përdoren gjërat e tilla për të marrë tejemum.

Nëse muri është i mbuluar dhe rrethuar me drunjë apo ngjyra dhe mbi to ka pluhur, edhe në këtë rast lejohet marrja tejemum prej tyre.

Por, nëse mbi to s’ka pluhur, atêherë nuk duhet të merret tejemum prej tyre.

Ndërsa, për sa i përket shtratit, themi se: Nëse mbi shtrat gjendet pluhur, atëherë themi se mund të merret tejemum, Mirëpo, nëse mbi shtrat nuk ka pluhur, atij i ndalohet të marrë tejemum prej shtratit.

Allahu e dinë mes miri!

Burimi i fetuas: Fetaua et Tahare, fq. 240

Autor: Shejh Muhamed Ibn Salih el Uthejmin, Allahu e mëshiroftë.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com