Si qëndron ligji lidhur me namazet e humbura për shkak të anestezionit ?

Si qëndron ligji lidhur me namazet e humbura për shkak të anestezionit ?

0 662

Pyetje: asselamu alejkum,
Si qëndron ligji lidhur me namazet e humbura për shkak të anestezionit për operim në më pak se 24 orë apo më shumë?
Allahu ju shpërbleftë në dunja dhe Ahiret, dhe ua shtoftë dijen!
Asselamu alejkum

Përgjigje: falënderimi i plotë i takon Allahut, lavdi dhe paqja e Tij qofshin mbi të Dërguarin dhe ithtarët e tij:

Për sa i përket namazeve duhet t’i bej kaza, d.m.th. pasi te vetëdijesohet fillon me kompensimin ose me kazanë duke filluar prej namazit të parë që nuk e ka falë. Këto namaze bëhen kaza nëse humbja e vetëdijes zgjat deri me 2-3 ditë, nëse është më shumë atëherë nuk i kompenson sipas mendimit më të saktë siç vërteton dijetari i njohur Ibën Bazi.

Burimi në gj. shqipe: albislam.com