SI TË BËHESH ZOTËRIU I TË TJERËVE!

SI TË BËHESH ZOTËRIU I TË TJERËVE!

0 425

Një njeri kishte shkuar në Basra dhe i pyet disa banorë të saj, duke u thënë: Kush është zotëriu juaj? Ata i thanë: Zotëriu ynë është Hasan el Basriu. Më pas i pyeti prap: Si u bë zotëriu juaj?

Ata ia kthyen: Sepse njerëzit janë të nevojshëm për diturinë e tij, kurse ai nuk ka nevojë për atë që e posedojnë të tjerët nga gjërat e dynjas.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 244

0 256