Si të marr abdes kur kam ndonjë plagë të mbuluar me fashë?

Si të marr abdes kur kam ndonjë plagë të mbuluar me fashë?

0 1110

Pyetje: Nëse ndonjë gjymtyrë që duhet të lahet gjatë abdesit është e mbuluar me fashë, atëherë moslarja e drejtëpërdrejtë me ujë e asaj pjeseje a ndikon që abdesi të jetë i pavlefshëm?!

Përgjigje: Nuk prishë punë kjo për sa kohë që je i detyruar të vësh këtë fashë mbi varrë, ngase uji i bën dëm plagës, ngase kjo fashë është lloj jakie, e që në këso raste ti e fërkon fashën, përkatësisht me dorë të lagur i bie mes’h. Në këtë mënyrë abdesi yt është i plotë, -inshaAllah!-.

Shejh Abdurrahman El-Berrak[1]

Nga arabishtja: Mirsim Maliqi

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

[1] Fetvaja me nr. 37,096, e dhënë nga shejhu në faqën e tij.