Si të mbrohemi nga hidhërimi i Allahut – Hoxhë Agim Bekiri