Si të mbrohemi prej mëkateve – Hoxhë Ismail Asllani