SI TË PËRFITOSH NJË ZEMËR?

SI TË PËRFITOSH NJË ZEMËR?

0 808

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi qofshin mbi udhërrëfyesin besnik, zotëriun tonë, Muhamedin, familjen e tij, dhe gjithë shokët e tij.

Nevoja për të përfituar zemrat e njerëzve është bërë një domosdoshmëri urgjente në një kohë  ku të pakët janë dashamirët, të pakët janë pasuesit e shoqëruesit. Mësuesit dhe prindërit, thirrësit dhe përmirësuesit kanë nevojë të zotërojnë zemrat e të tjerëve dhe që pastaj të kenë mundësi për të ndikuar, për të ndryshuar dhe përmirësuar.

 • Si mund të përfitoj një zemër?

Lexoni këto rregulla të rëndësishme dhe përsëritni ato nga koha në kohë, dhe do të gjeni ndikimin e saj, me lejen e Zotit:

 1. Përmirëso raportin tënd me Allahun, Ai përmirëson raportin tënd me njerëzit.
 2. Vendoseni veten në vendin e të tjerëve dhe pastaj dëgjoni atë që ata flasin, për atë që doni për t’u dëgjuar dhe silluni me ta ashtu si[ ju do të donit që të tjerët të sillen me ty.
 3. Tregoni interesin tuaj ndaj njerëzve të tjerë, në lëvizjet trupore, në ndejë, në të dëgjuar dhe drejtimin e të gjitha gjytyrëve drejt personit tjetër.
 4. Buzëqeshu… buzëqeshu … buzëqeshu.
 5. Mos kritiko askënd, me kritika ofuenduese në interesa të kësaj bote, ndërsa urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja zhvillohet me metodë të mirë dhe të butë.
 6. Mos harroni se emri i njeriut dhe pseudonimin që ka, është gjëja më e shtrenjtë dhe prej emrave më të rëndësishme për të.
 7. Je i dëgjueshëm dhe i zgjuar, dhe inkurajoi të tjerët të flasin për veten e tyre.
 8. Bisedo për gjërat që janë në interes për ta dhe ato që janë qasje për në zemrat e tyre.
 9. Të jesh i sinqertë në gjykimin tënd dhe bujar në lavdërim.
 10. Pyeti ata për pikëpamjet dhe sugjerimet e tyre mbi tema të përbashkëta dhe këshillohu me ta në tema të veçanta.
 11. Të jesh lëvdues, si të lavdërosh teshën e personit ose telefonin celular apo orën etij, në qoftë se për shembull, thotë: “Masha Allah, sot qenke bërë dhëndër!” Ose të tregosh pëlqimin tënd për një gjë që ai posedon, dhe të pyesësh për të me interes.
 12. Mbani qetësinë dhe vetëkontrollimin gjatë provokimeve.
 13. Zgjidhi fjalët tua me kujdes, veçanërisht në takimin e parë, bëhu i ngazëllyer kur flet dhe ke kujdes nga ngurtësia, vrenjturia e fytyrës, edhe nëse fjalët e tua janë po si erë e butë.
 14. Zbukuro bisedën tënde me shaka e anekdota e shembuj, por të mos e mbizotrojnë këto bisedën tënde, dhe mos thuaj asgjë pos se të jetë e vërtetë.
 15. Përhapja e selamit, përgjigjja e përshëndetjes është çelës i çdo zemre.
 16. Thjeshtësia në marrëdhënie me të tjerët.
 17. Pamja jote e pastër dhe tërheqëse, dhe dhëmbët tuaj, goja juaj dhe trupi juaj i pastër lehtëson kontaktin me ty.
 18. Kujdesu për kontaktin fizik, si të shtrëngosh dorën e tij gjatë përshëndetjes, dhe mos e tërhiq dorën para tij. Përqafo atë që arrin nga udhëtimi. Raporti fizik ka efektin e tij të mahnitshëm mbi shpirtin.

Këtë temë e kam përmbledhur nga disa libra dhe përvoja personale, e nga disa seminare, mos na harroni në lutjet e juaja, juve ju takon njëjtë siç luteni për vëllaun tuaj.

Isa ibn Meni

Përktheu: Shpend Zenei

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 135

0 196