Si të shpëtojmë prej kurtheve të shejtanit – Hoxhë Ismail Asllani