SUXHUD SEHVE (Sexhdeja e harresës)

SUXHUD SEHVE (Sexhdeja e harresës)

0 819

Suxhud sehve (Sexhdeja e harresës)

Bëhet në tre raste: kur shton diçka në namaz, kur le mangu dhe kur bie në dyshim.
1. Kur shton: pas selamit në fund të namazit, bëhen 2 sexhde.
2. Kur le mangu: bëhen 2 sexhde para selamit.
3. Kur bie në dyshim:
a) nëse janë vesvese që i përsëriten, nuk ju kushton vëmendje,
b) nëse saktëson njërin mendim (të dyshimit) vepron sipas tij dhe i bën 2 sexhde pas selamit,
c) nëse nuk mund të saktësojë njërin prej dy mendimeve, vepron sipas bindjes d.m.th. e llogarit më të paktën dhe në fund bën 2 sexhde para selamit.

Agim Bekiri

Burimi: albislam.com