THËNIE DHE URTËSI TË ARTA – 03

THËNIE DHE URTËSI TË ARTA – 03

0 565

1. “Shpeshtoni salavatet mbi mua në natën e xhuma dhe ditën e xhuma se kush dërgon një salavat, do t’i kthehet atij me dhjetë salavate.” [e ka bërë hasen Shejh Albani] – Shejh Dr. Sead el-Atik

2. “Nëse nuk mund ta bësh namaz natën dhe të agjërosh ditën, atëherë dije se je i privuar nga mëkati jot.” – Fudajl ibn Ajjadi, Allahu e mëshiroftë

3. “Çdo njeri ka një farë të mirë në zemrën e tij që duhet të ujitet.” – Shejhul-islam Ibn Kajjim el-Xhevzije, Allahu e mëshiroftë

4.  Hakimi ka thënë: “Sekreti i mjerimit të njeriut është në pesë gjëra brenda vetes: epshi, zemërimi, arroganca, egoizmi dhe pronësia.

5. “Një nga arsyet për përfundimin e shqetësimeve dhe faljen e mëkateve është salavati ndaj Profetit salAllahu alejhi ve sel-lem, dhe ditën e xhuma efekti i salavatit është më i madh. I Dërguari salAllahu alejhi ve sel-lem, tha që të dërgojmë salavate mbi te.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

6. “Nëse fuqia yte të nxitë për padrejtësi ndaj njerëzve, atëherë kujtoje fuqinë e Allahut mbi ty.” – Omer ibn AbdulAziz, Allahu e mëshiroftë

7. “Morali është elementi më i rëndësishëm në formimin e individit ideal dhe familjes së shëndoshë, shoqërisë dhe shtetit të përparuar. Rëndësia e vetëdisiplinës kontribuon në ndërtimin e asaj që tashmë veq ekziston. Filloni nga vetja.” – Shejh Nebil el-Avedi